ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ในวันและเวลาราชการ