สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562

สสอ.นาน้อย สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2562
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (253141.jpg)253141.jpg 152 Kb
Download this file (253142.jpg)253142.jpg 149 Kb
Download this file (253143.jpg)253143.jpg 67 Kb