แนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณให้มีความโปร่งใส

แนวทางในการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (96659.jpg)96659.jpg 136 Kb
Download this file (96660.jpg)96660.jpg 161 Kb
Download this file (96661.jpg)96661.jpg 59 Kb