การติดตามการใช้งบค่าเสื่อมของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 สตง. ได้ออกตรวจการใช้งบค่าเสื่อมของหน่วยบริการ ปี 2548-2555 พบว่ามีบางแห่งไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงให้ สปสช.เรียกเงินคืนจากหน่วยบริการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยบริการในอำเภอนาน้อย ตรวจสอบรายการที่ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนใด ให้เร่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป รายละเอียดการจัีดสรรตามไฟล์แนบ
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (ติดตามงบค่าเสื่อม.pdf)ติดตามงบค่าเสื่อม 234 Kb
Download this file (สรุปงบค่าเสื่อม2550-2556.xls)สรุปงบค่าเสื่อม2550-2556 109 Kb