สสอ.นาน้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและป้องการการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

สสอ.นาน้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและป้องการการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (406377.jpg)406377.jpg 140 Kb
Download this file (406378.jpg)406378.jpg 152 Kb
Download this file (406379.jpg)406379.jpg 134 Kb